Distributor Roční distribuce map (ks/rok)
Hotely / hostely / penziony / airBnB 40.000
Ambasády 5.000
Partneři mapy (restaurace/obchody/služby v centru Prahy) 35.000
CELKEM ROČNÍ DISTRIBUCE 80.000

Aktuální přehled distribučních míst posledního vydání mapy: ZDE