Distributor Roční distribuce map (ks/rok)
Hotely / hostely / penziony / airBnB 85.000
Mezinárodní vlakové spoje 10.000
Ambasády 4.000
Partneři mapy (restaurace/obchody/služby v centru Prahy) 61.000
CELKEM ROČNÍ DISTRIBUCE 160.000

Aktuální přehled distribučních míst posledního vydání mapy: ZDE