Podklady nám prosím zašlete na e-mail: info@prague-navigator.cz, vše zapracujeme do mapy a zašleme vám předtiskové náhledy k odsouhlasení. 


 Seznam podkladů:

1/ logo, které zapracujeme přímo do mapy i do rejstříku

2/ fotografie na šířku – použijeme do rejstříku (fotografie bude mít v tisku rozměry 3,5x3cm)

3/ textové podklady pro rejstřík:

  • název firmy + adresa
  • tel. č.
  • e-mail
  • web / facebook
  • otvírací doba
  • text v angličtině (do 500 znaků) – text můžete dodat i v češtině, necháme přeložit a zkontrolovat rodilému mluvčímu

Pokud jste objednávali prezentaci s inzertní plochou 4,5x7cm:

4/ inzertní plocha 4,5 cm šířka x 7cm výška  – zašlete prosím ve formátu tiskového PDF

 


Podklady nám prosím zašlete na e-mail: info@prague-navigator.cz, vše zapracujeme do mapy a zašleme vám předtiskové náhledy k odsouhlasení.